Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Angela Kiemeneij Fotografie, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60617048. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Angela Kiemeneij Fotografie. Angela Kiemeneij Fotografie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Angela Kiemeneij Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnumer

-E-mailadres

-IP-dadres

-Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

-Bankrekeningnummer (bij betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@angela-k.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

Angela Kiemeneij Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

— Om deze diensten goed uit te kunnen voeren

– Angela Kiemeneij Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Angela Kiemeneij Fotografie bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Angela Kiemeneij Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

www.angela-k.nl

Eikenbussel 64

5689 AJ Oirschot

06-81161567

info@angela-k.nl