Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Angela Kiemeneij Fotografie, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60617047. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Angela Kiemeneij Fotografie. Angela Kiemeneij Fotografie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Angela Kiemeneij Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnumer

-E-mailadres

-IP-dadres

-Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

-Bankrekeningnummer (bij betalingen)

-Foto’s van jou gemaakt in opdracht

 

Foto’s publiceren

Foto’s die zijn gemaakt kunnen door mij gebruikt worden voor de promotie van mijn bedrijf. Hierbij kun je denken aan plaatsing op mijn website, social media (Facebook/Instagram) en/of drukwerk. Wanneer geen foto’s voor portfoliodoeleinden gebruikt mogen worden, wordt een afkoopbedrag berekend. Nieuwe opdrachten komen grotendeels voort uit publicaties, waar een fotograaf niet zonder kan. Mocht een foto(‘s) toch zijn gepubliceerd en dit is niet gewenst, dan kunt u contact opnemen en zal Angela Kiemeneij Fotografie de foto(‘s) in overleg verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@angela-k.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

Angela Kiemeneij Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

— Om deze diensten goed uit te kunnen voeren

– Angela Kiemeneij Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Welke andere bedrijven hebben jouw persoonsgegevens ivm uitvoeren van de diensten?

Angela Kiemeneij Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wet. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Angela Kiemeneij Fotografie hebben een verwerkersovereenkomst gesloten. Het kan hierbij om de volgende bedrijven gaan:

-Shootproof: Online gallerij waar je de foto’s kunt bekijken/delen/downloaden

-Pic-Time: Online gallerij waar je de foto’s kunt bekijken/delen/downloaden/bestellingen afhandelen

-Acumulus: Boekhouding

-Paperdork: Boekhouding

-StudioNinja: CRM systeem voor het bijhouden van afspraken, offertes, facturen, contracten

-Google: Bijhouden van agenda

-WeTransfer: Digitale bestanden verzenden

-Probo: Verzenden van bestellingen

-Profotonet: Verzenden van bestellingen

-Jiggy Albums: Verzenden van bestellingen

-Calendly: Reserveringen verwerken

-WooCommercel: Bestellingen afhandelen

-Mollie: Betalingen afhandelen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Angela Kiemeneij Fotografie bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Angela Kiemeneij Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

www.angela-k.nl

Van Tuldenstraat 22

5688 DB Oirschot

06-81161567

info@angela-k.nl