Algemene Voorwaarden Bruiloft

Versie: 06-2022  

 

Gegevens fotograaf: 

 

Naam: Angela Kiemeneij

Adres: Van Tuldenstraat 22

5688 DB Oirschot

 

Website: www.angela-k.nl

E-mail:  info@angela-k.nl

Telefoon: +31(0)6 81161567

 

KVK:  60617048

BTW: NL002248901B81

 

 

Dupho

Angela Kiemeneij Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho welke je hier kunt bekijken of downloaden.

 

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing.  Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen of betalen van een overeenkomst van Angela Kiemeneij Fotografie (de fotograaf) geven jullie (de opdrachtgever) aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

 

Aanvullend vinden jullie hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Angela Kiemeneij Fotografie.

 

1. Offertes  

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

 

1.1 Boeken

Met het tekenen van de offerte gaan jullie akkoord met het betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met voor het vastleggen van de vermelde datum.

 

1.2 Wijzigingen in de offerte

De offerte kan in overleg gewijzigd worden tot twee maanden voor de  afgesproken datum. De minimale afname voor een trouwreportage is 3 uur (aan een stuk door). De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

2. Factuur en betaling

Voor bruidsfotografie geldt een aanbetaling van €200 euro voor het vastleggen van de datum. Deze factuur wordt na het ondertekenen van de offerte gestuurd. De factuur met de overige betaling wordt uiterlijk twee weken voor de dag van de afspraak verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de dag van de afspraak te zijn betaald tenzij anders overeengekomen.

3. Levering Foto’s

Binnen twee dagen na de bruiloft krijgen jullie een persoonlijke inlogcode via mail toegereikt om in te loggen in jullie persoonlijke online presentatie beschikbaar op www.angela-k.nl/klanten-login/ tenzij anders overeengekomen. Dit is de preview. Ongeveer drie weken na de bruiloft staan de rest van foto’s in jullie persoonlijke online presentatie.

 

Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren/delen van de inlogcodes. De online presentatie blijft minimaal een maand gratis beschikbaar tenzij anders overeengekomen. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor jullie de mogelijkheid de foto’s te verkrijgen zoals afgesproken.

 

De usb-giftbox wordt naar jullie opgestuurd per post of worden opgehaald (dit laatste geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen) mits deze bij het pakket zit en er een keuze is gemaakt uit de foto’s en deze bij het gekozen pakket zit inbegrepen. Bij schade na verzenden vanuit Angela Kiemeneij Fotografie naar de opdrachtgever veroorzaakt door de transporteur is Angela Kiemeneij Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde pakket terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

 

Voor levering van fotoboeken zie ” Fotoboek/Trouwalbum”.

4. Bewaren bestanden 

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een maand bewaard na het verstrekken van de foto’s. Maak dus voor de zekerheid zelf een aantal kopieën te maken back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

5. Klachten 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de eerste dag van de persoonlijke online presentatie schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

6. Technische problemen 

De fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

 

Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

7. Locatie 

Voor alle diensten op locatie geldt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de planning en het kiezen van de definitieve locatie. Angela Kiemeneij denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Let erop om een alternatieve locatie te zoeken bij slecht weer. Indien jullie in dit geval buiten geen foto’s wensen te maken.

 

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, zijn jullie verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Jullie zijn tevens zelf verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Mocht Angela Kiemeneij deze kosten toch meoten maken kunnen deze achteraf gefactureerd worden.

8. Pre-Weddingshoot

Wanneer er een gratis Pre-Weddingshoot staat vermeld op de offerte kunnen jullie deze inplannen nadat de aanbetaling is gedaan en de datum is vastgelegd. Deze kan voor de bruiloft plaatsvinden maar kan ook maximaal 2 maanden na de bruiloft plaatsvinden.

Bij de Pre-Weddingshoot (ter waarde van 200 euro) zitten alle foto’s in hoge resolutie inbegrepen en ontvangen jullie na ongeveer drie weken via een online presentatie. De locatie van deze fotoshoot is in overleg en vindt zich plaats in de gemeente Oirschot.

 

9. Wijzigingen in offerte

Na acceptatie van de offerte is het tot maximaal 1 maand voor de opdracht mogelijk om het aantal uren binnen de normale tarieven te wijzigen. Minimale afname is 3 uur.

10. Annulering en/of ziekte 

10.1 Algemeen

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt via mail of bellen.

 

10.2 Van de opdrachtgever 

Bij ontbinding van de overeenkomst door jullie langer dan 1 maand voor de afspraak brengt de fotograaf alleen de pre-weddingshoot in rekening mocht deze al gedaan zijn.

Bij ontbinding van de overeenkomst door jullie minder dan 1 maand voor de afspraak brengt de fotograaf alleen de aanbetaling en de pre-weddingshoot in rekening mocht deze al gedaan zijn.

Bij ontbinding van de overeenkomst door jullie minder dan 48 uur voor de afspraak brengt fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs en de pre-weddingshoot in rekening mocht deze al gedaan zijn.

 

10.3 Van de fotograaf 

Optie 1: Angela Kiemeneij stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

 

Optie 2: U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

11. Uitzondering Corona-maatregelen

 

11.1 RIVM 

We volgen altijd de adviezen van het RIVM op, dit doen we samen. Bij ziekte (ook verkoudheidsklachten dus) blijven we thuis (zie kopje “Annulering en/of ziekte”). 

 

Worden de adviezen van het RIVM niet opgevolgd of is het niet mogelijk om deze op te volgen waardoor de gezondheid van de fotograaf in gevaar komt, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst tijdens de dienst te ontbinden. 

 

11.2 Bruiloft

Mochten de maatregelen wegens Corona aangescherpt worden waardoor jullie plotseling:

 

Optie 1: De planning moet aanpassen dan kan de offerte en de tijdstippen dat de fotograaf aanwezig dient te zijn tot maximaal 1 maand voor de afspraak worden aangepast binnen de normale tarieven.

 

Optie 2. Niet meer door kan gaan (bij minimaal 48 uur voor de afspraak) kan de bruiloft eenmalig kosteloos verzet worden mits de datum en tijd nog beschikbaar zijn bij de fotograaf. Bij een tweede keer verzetten zijn de kosten 200 euro. 

 

Optie 3. Niet meer door kan gaan bij minder dan 48 uur voor de afspraak gelden de normale algemene voorwaarden.

 

11. Eigendom foto’s 

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Angela Kiemeneij blijft eigenaar door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Wanneer geen foto’s voor promotie-doeleinden gebruikt mogen worden, wordt een afkoopbedrag van 35 euro per fotografie uur berekend. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Jullie mogen natuurlijk de foto’s ook delen. Zorg er wel voor dat “Angela Kiemeneij Fotografie” altijd ergens erbij staat vermeld of getagd is. Het is ook mogelijk om de foto’s in kleiner formaat met logo te verkrijgen vanuit de online galerij.

12. Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.

Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als het bruidspaar dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zou de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Indien men een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt of dat de fotograaf of videograaf “leading” is voor het vastleggen van momenten.

 

Uiteraard is goed overleg met de videograaf erg belangrijk en zal daarvoor de uiterste best worden gedaan.  Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden indien derden ‘door het beeld lopen’. Als fotograaf zal ik uiteraard mijn uiterste best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

 

Het is de fotograaf toegestaan een tweede persoon mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, of 2nd shooter na overleg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee.

 

13. Trouwalbum 

 

13.1 Trouwalbum bij reportage inbegrepen

Zit er een trouwalbum (zoals mini verrassing trouwalbum) bij de reportage inbegrepen dan zal de fotograaf de foto’s en de layout bepalen zonder inbreng opdrachtgever. Levertijd bedraagt hiervoor 4-6 weken na jullie trouwdag.

13.2 Trouwalbum Upgrade of los

Het trouwalbum wordt door de fotograaf zelf opgemaakt. Men ontvangt een pdf ter goedkeuring en men kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven of er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden. Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden. Voor wijzigingen geldt een maximum aanpassingsduur van 1 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken.

 

13.3 Verzenden of ophalen fotoboek

Het trouwalbum kan per post worden verstuurd indien gewenst of worden opgehaald (dit laatste geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen). Het album wordt na ontvangst van de drukker door de fotograaf goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Angela Kiemeneij Fotografie naar jullie veroorzaakt door de transporteur is Angela Kiemeneij Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

 

14. Aansprakelijkheid 

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij jullie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 

15. Privacy en persoonsgegevens 

Angela Kiemeneij Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wet (zie https://www.angela-k.nl/privacy-verklaring/). Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

 

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclamemateriaal, zie “Eigendom foto’s” in dit document.  

            

16. DeKnudt Frames (WEBSHOP) 

Angela Kiemeneij Fotografie is niet verantwoordelijk voor de bestellingen die via de webshop van DeKnudt Frames gedaan worden. Bij vragen of klachten wordt u doorverwezen naar DeKnudt Frames.

 

17. Overige 

Angela Kiemeneij Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Willen jullie dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de opdrachtgever/ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.

 

De fotograaf heeft bij een reportage langer dan 6 uur minimaal een half uur pauze nodig. Dit tijdstip is in overleg.

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren of dat er betaald moet worden tijdens de fotoshoot/bruiloft dient dit ruim van te voren worden gemeld bij de fotograaf en meegenomen worden in de planning. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Parkeerkosten kunnen achteraf in rekening worden gebracht.

 

18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan jullie medegedeeld. Indien jullie een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kunnen jullie tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

19. Disclaimer 

Angela Kiemeneij Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Angela Kiemeneij Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Angela Kiemeneij Fotografie en eventueel haar personeel.

 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Angela Kiemeneij Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.